Derde jaargang, oktober 2020

"Ieder voorjaar heeft z’n najaar"

We waren in het voorjaar gewaarschuwd voor een “tweede golf” in het najaar, maar dat leek toen nog zo ver weg. Inmiddels vallen de blaadjes van de bomen en hebben we nog steeds met social distance te dealen. Desalniettemin hebben we een digitale bewonersvergadering en twee in de openlucht achter de rug en is er weer overleg tussen ons bestuur en Ymere. En er is weer een Nieuwsbrief, met dank aan Marijke, Jos, Els, Isabel, Roos, Cliff, Frans en Hans. We wensen jullie veel leesplezier, een mooie herfst en zorg goed voor elkaar!

De redactie: Selma, Paul en Cuneke

Stoom uit de bestuurskamer

Als u het hoort piepen en kraken dezer dagen, dan zijn dat de helden die op dit moment kei en keihard werken om De Halve Wereld in leven te houden.
Zoals het bestuur vertelde bij de laatste bijeenkomst in de tuin lijkt compliancy (wat een vreselijk woord) met betrekking tot de woningen die wij toewijzen het heetste hangijzer voor Ymere. Maar hoewel het bestuur hen hierin graag tegemoet komt, denkt het ook dat we met alleen een compliant (wat een vreselijk woord) toewijzing nog niet in veilige haven zijn.
 
Inmiddels heeft het bestuur besloten om ook externe partijen te betrekken bij de onderhandelingen met Ymere. Zo staan we sterker, omdat we meer expertise aan onze kant hebben en het conflict tegelijkertijd uit de achterkamertjes van Ymere halen en op een groter podium plaatsen.

Maar dat grote podium is natuurlijk niets waard als we overkomen als een zeurclub die niets wil! Daarom hoopt het bestuur u binnen enkele dagen te vergasten op Ons Grote Visiestuk. Daarin zet het uiteen hoe wij de toekomst van De Halve Wereld voor ons zien. En dan maar hopen dat we er met zijn allen uitkomen en dat we die toekomst ook nog krijgen.
Aan de slag op Waterlooplein

Na jaren voorbereiden en discussie over een aantrekkelijk Waterlooplein met een goede markt, is het nu zover: de uitvoering is begonnen. In twee fasen krijgt het marktplein een nieuwe inrichting. Eerst het deel tussen Houtkopersdwarsstraat en Zwanenburgwal. Daarna het deel voor de Mozes en Aaronkerk. In oktober is het werk gestart, in 2022 wordt de oplevering verwacht.

Er komen zichtbare en onzichtbare verbeteringen. Goede waterafvoer, ondergrondse afvalbakken, betere verlichting, mooie bestrating en een open ruimte voor de Mozes en Aaronkerk. En vooral: meer groen en nieuwe bomen en een verfriste markt.

Tegelijkertijd gaat de marktverkoop door. Dat was een puzzel. De marktkramen zijn tijdelijk verplaatst naar de Amstelkant en de marktboxen voor de kerk. De vaste en tijdelijke marktplaatshouders kunnen op de tijdelijke markt staan of ze kunnen ‘marktvakantie’ aanvragen.

Vanuit de Commissie Omgeving draaien we al jaren mee in het Samenwerkingsverband Waterlooplein. Daar hebben we ook aandacht gevraagd voor belangrijke aspecten voor bewoners: minder geluidsoverlast bij opbouw en afbouw van marktkramen; meer veiligheid als er geen markt is; duurzame werkzaamheden met zoveel mogelijk vervoer over het water en geen ronkende herriemakers in de vroege ochtend. Bij de bespreking van de plannen in de Stadsdeelcommissie Centrum in september 2020, heeft ‘ons’ commissielid Elmar Jansen deze zaken nog eens extra opgepakt.

Het is nu even doorbijten, maar straks hebben we in onze directe omgeving weer een aangenamer plein, met mooie bomen, een bijzondere markt en vooral een open zichtlijn van de Blauwbrug naar de Mozes en Aaronkerk. Onze bewoners aan het Waterlooplein hebben daar direct zicht op.
Huurdersheffing naar prullenbak in 2021?
Er komen verkiezingen in 2021. Dus er is eindelijk kans dat de verhuurdersheffing verdwijnt. ‘Linkse partijen’ willen verhuurdersheffing afschaffen en weer investeren in sociale volkshuisvesting, ‘Rechts’ wil huurdersheffing verhogen en sociale huurmarkt verkleinen.

Verhuurdersheffing (officieel) of huurdersheffing (werkelijkheid), wat is dat?

Van de huurgelden die bewoners van sociale woningen betalen gaat ongeveer 4 tot 5 maanden huur direct naar de schatkist. Dus ook van onze Halve Wereld huurgelden vloeit 5 maanden weg.

In september moesten de corporaties weer als belastingkantoor optreden door ongeveer € 1,9 miljard heffing over te maken. Dit geld van huurders wordt dus niet gebruikt voor bouwen van woningen, verduurzamen of lagere huur of bevriezing. Integendeel, de corporaties worden gedwongen om hogere huren te vragen, woningen te verkopen of tijdelijke huurcontracten in te voeren.

De verhuurdersheffing is in 2013 ingevoerd door Minister Blok om de tekorten op de begroting op te vullen en om corporaties te dwingen om zuinig te werken. Sindsdien is de bouw van nieuwe sociale woningen ingestort en worden huren telkens boven de inflatie verhoogd. Nergens ter wereld wordt er extra belasting geheven op het bewonen van sociale woningen!
Al jaren vechten huurdersorganisaties en corporaties tegen deze huurdersheffing. Vorig jaar stuurden de corporaties protestbrieven naar Minister Ollongren (wonen) en Hoekstra (financiën). Ook Ymere protesteerde. Karin Laglas, voorzitter directieraad Ymere: ’’Jaarlijks betalen wij 75 miljoen aan verhuurdersheffing. Daar zouden we ook 400 nieuwe woningen voor kunnen bouwen. Bovendien is de heffing gekoppeld aan de WOZ waarde en wordt het bedrag alleen maar hoger.’’
 

Landelijk is sinds de invoering van verhuurdersheffing al € 10 miljard weggehaald bij sociale huurders, toch niet de financieel draagkrachtigsten in ons land... Huurders subsidiëren de schatkist.

Dat kan veranderen; hopelijk. Maar dan moeten huurders in 2021 wel stemmen op partijen die de verhuurdersheffing willen afschaffen.  Drie verkiezingsprogramma’s zijn al bekend. D66 wil 50 % verhuurdersheffing ‘teruggeven’ (???), PSP en GroenLinks willen afschaffen. Andere verkiezingsprogramma’s zijn nog niet openbaar, maar wel is de inzet van VVD om te verhogen.

De verkiezingsstrijd gaat dus mede over de vraag of er weer een sociaal volkshuisvestingsbeleid komt met een actieve inzet om het woningtekort aan te pakken. Het stemgedrag van huurders kan het verschil maken!

De tuin
De tuin is een mooie plek om van de natuur te genieten, te spelen, te tuinieren of zelf te vergaderen.

De informatiebijeenkomsten over de perikelen met Ymere waren heel goed bezocht en de sfeer was prima. Misschien ook als er geen Corona meer is, toch meer bewonersvergaderingen in de tuin houden.
De overgang van zomer naar herfst was een vrolijk feest in onze tuin. De Amsterdamse Straatband bracht swingend en met humor een muzikale reis in Frans, vloeiend Italiaans en Spaans: de klanken vloeiden door de tuin en langs de gevels. Tot groot plezier van Halve Wereld bewoners. 
Een duurzame(re) Halve Wereld
Toen de dagen nog lang waren en de zon nog hoog stond, introduceerde de zomerse nieuwsbrief de werkgroep Verduurzaming. De weelderige tuin van De Halve Wereld is en blijft een heerlijke plek om te vertoeven, maar verschillende leden waren toch ook benieuwd naar de verdere mogelijkheden.

Zij hebben afgelopen zomer drie verduurzamingsprojecten ingediend bij Centrum Begroot 2020. De gemeentelijke brieven heeft u vast in de bus gevonden en ook op de plannen gestemd, want twee van onze projectplannen zijn als winnaars verkozen!

De gemeente heeft ons € 50.000,00 toegewezen om te kijken naar het aanleggen van groene gevels aan de kant van het Waterlooplein en de Weesperstraat. De komende tijd zal in het teken staan besprekingen met de werkgroepen Onderhoud en Tuin/Binnenplein om vervolgens tot een conceptschets te komen. Enkele medewerkers van Gemeente Amsterdam zullen ons bovendien ondersteunen in het proces.
Een volgende leuke uitdaging is het vergroten van de biodiversiteit in de tuin. In onze bomen en struiken, op gevels en daken, huizen flink wat verschillende soorten vogels. Er zijn zelfs vleermuizen te onderscheiden in de schemer.

Het thema biodiversiteit had echter toch de nieuwsgierigheid gewekt van meerdere Verduurzamers wat leidde tot het tweede winnende projectplan: €3.000 om, gesterkt door de hulp van een Amsterdams stadsecoloog, te zorgen voor meer verschillende insectsoorten, vliegende vogelvrienden en nieuwe gewassen. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief!

Vragen, opmerkingen, of leuke ideeën? Neem dan contact met ons op via duurzaamheid@dehalvewereld.nl
Binnentuin Citadel
Over de binnen(dak)tuin is eigenlijk niet veel te vertellen. De hele zomer is het gewoon een lusthofje geweest. Er werd gelezen, gegeten, geborreld, gebbqd, gespeeld, zelfs met een zwembadje en de pompoen van Paul is geoogst. Zoals het hoort is alles nu aan het afsterven. De geplande najaarsopruiming moest uitgesteld worden als gevolg van een verkoudheidsvirus maar zal spoedig alsnog plaatsvinden.

Wel is er onlangs een wandeling gemaakt in onze tuinen (dak en grote tuin) met een groepje bewoners en een stadsecologe van de gemeente. Ze heeft gekeken naar wat we kunnen verbeteren qua biodiversiteit. Bijvoorbeeld meer vogels lokken door de juiste beplanting en het plaatsen van nestkastjes. We zouden ook bepaalde planten en bloemen kunnen aanschaffen of zaaien die meer bijen en insecten lokken.
Daar zijn ook twijfels over, want nestkastjes betekent ook jonge vogeltjes die door loslopende katten gepakt kunnen worden... Volgend voorjaar zullen we kijken wat we kunnen aanpakken. De stadsecologe zag zelfs mogelijkheden voor vleermuisnestkastjes! (nee, nee ze doen niets)
Maar niet alles wat vliegt is welkom!

Wespen in de citadel

Onder de dakgoot drie nesten. Even bellen en informeren over snelle bestrijding. Binnen 1 uur stond potige Volendammer er met pak en ladder op de stoep. Binnen een half uur was alles opgelost.
Beter wonen langs Weesperstraat?
De autoroute dwars door de stad van Amstelstation naar IJtunnel is een aanslag op leven en gezondheid van bewoners. Al jaren voert de Werkgroep Omgeving actie om het tot een leefbare stadsstraat te maken. Dat was al een Raadsbesluit in 2001 maar is nooit uitgevoerd.

Nu komt er eindelijk een proef met een knip in de Weesperstraat. Doorgaand verkeer kan er niet meer door, bestemmingsverkeer blijft mogelijk. De proef loopt in februari en maart 2021. Dan wordt ook bekeken of de lucht beter wordt en of er minder geluid is.  
Vanuit De Halve Wereld strijdt de Werkgroep Omgeving voor een andere Weesperstraat, goed om er te wonen, verblijven, studeren, recreëren. Dit doen we op vele manieren: organiseren van manifestaties als de Groene Boulevard; inspreken bij Commissie en Raadsvergaderingen; meelopen met rondjes Stopera voor schone lucht; samenwerking zoeken met andere groepen; gesprekken met politici; actief deelnemen aan Amsterdam Autoluw; meedoen met metingen luchtkwaliteit.

We stonden aan de wieg van twee moties over Weesperstraat en Valkenburgerstraat met onze inspraakacties en protest tegen het benoemen van de route als Autocorridor Plus. De groep Amsterdammers voor Autoluw NU! (www.autoluw.nu) is opgericht in de WAR van De Halve Wereld.

De lijntjes zijn soms kort. We kennen de bestuurders op stadsdeelniveau en op stedelijk niveau. En regelmatig overleggen Cliff van Dijk en Marijke Storm met ‘ons’ commissielid in de deelraad, Elmar Jansen, over voortgang en acties en inbreng bij bestuur.

En nu die proef. Beetje te kort om goed te meten en kansen te doorzien, vinden wij. Maar wel de eerste keer dat er daadwerkelijk een proef komt voor de Weesperstraat als stadsstraat en niet als doorgaande autoweg. We zijn benieuwd wat onze Halve Wereldbewoners er van gaan merken. Rustiger en prettiger wonen? Minder vervuiling?

Ondertussen wordt er op de Weesperstraat hard gewerkt aan het Namenmonument.
Op 23 september is daar de eerste steen gelegd. Meer weten? https://www.at5.nl/zoek/namenmonument 
Jij ziet jij ziet wat ik niet zie
Wie is de laatste maanden meer aan huis gekluisterd dan je lief is en wordt door het uitzicht steeds herinnerd aan de bizarre periode die we meemaken? Wie verbaast zich over de slak die de planten op het balkonnetje drie hoog heeft weten te vinden?
Wat is jouw Halve Werelduitzicht aan de voor- en aan de achterkant van je woning?

We vragen alle bewoners, oud of jong, aan huis gebonden of veel op pad, druk of relaxed, om even naar buiten te kijken en een foto van het uitzicht uit huis te maken en aan ons op te sturen (redactie@dehalvewereld.nl). Dan komen ze in de volgende nieuwsbrief en kunnen alle bewoners meegluren met de buren.
Wartaal
Het zgn. buitenboekenkastje, tussen de Nieuwe Amstelstraat 42 en 52, is onlangs voorzien van: boeken over: Film (20 stuks), Muziek (20) (o.a. theorie, Mozart), Beeldende Kunst(20) en Toneel (10).
 
Corona- en Covidproof: geen lockdown; geen minimale afstand; geen maximum aantal personen (huishoudens: 4); geen test; geen contactbronnenonderzoek; geen quarantaine; geen app; geen dashboard. NIBUD-, DHW- en CPNB-keurmerk; ANBI-status
Houd rekening met regen! Duw boeken zo ver mogelijk tegen de achterwand, evenals evt. tijdschriften in het open tussenplankje. Leg geen boeken etc. buiten het kastje (erop, eronder). Aan een voorzieninkje tegen de regen wordt gewerkt.
Vraag en aanbod
Een tropisch gevoel in je huis!

Voor degenen die de warmte binnen willen houden, geven we 5 baby-bananenplanten weg die afgelopen zomer in ons huis zijn geboren.

Geïnteresseerd? Bel of mail Isabela
ASOH 15 / 06 41415919 /
belaledo@gmail.com
Light Festival
Wil je meer weten over het Amsterdam Light Festival? Klik dan hier
Heb jij nieuws, een vraag of aanbod en vooral leuke foto's?
Mail ons dan zeker!
Redactie@dehalvewereld.nl
Deze nieuwsbrief is gemaakt door Cuneke, Paul en Selma. 
Wil je deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf je dan uit via redactie@dehalvewereld.nl
Facebook
Website
Email